แปลง PSD เป็น PNG ผ่าน C#

.NET Photoshop API สำหรับ PSD และ PSB แปลงเป็นภาพแรสเตอร์รวมทั้ง PNG

การแสดงผลคุณภาพสูงของ PSD เป็น PNG

1.โหลด PSD ด้วย รูปภาพโหลดภาพ วิธี 1.สร้างอินสแตนซ์ของ PNGOptions แบ่งประเภท 1.โทร รูปภาพบันทึก วิธี 1.ผ่านการส่งออกชื่อไฟล์และวัตถุของ PNGOptions

เริ่มต้นใช้งานกับ .NET Photoshop API

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.PSD หรือ ผ่านทางคอนโซลการจัดการแพคเกจของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.PSD

อีกวิธีหนึ่งคือ รับโปรแกรมติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ Dll ในแฟ้ม ZIP จาก ดาวน์โหลด .

รหัส .NET C# สำหรับการแปลง PSD เป็น PNG

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

PNG What is PNG File Format?

PNG, Portable Network Graphics, refers to a type of raster image file format that use loseless compression. This file format was created as a replacement of Graphics Interchange Format (GIF) and has no copyright limitations. However, PNG file format does not support animations. PNG file format supports loseless image compression that makes it popular among its users. With the passage of time, PNG has evolved as one of the mostly used image file format.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)