MS Publisher är ett program för att skapa dokument som är fokuserade för att arbeta med sidlayoutinformation. Programmet öppnar nästa filformat MS Publisher 2.0 eller senare, filer med filtillägget .txt, RTF-filer, MS Word-filer, HTML-filer, Unicode-text och många fler. Pub-filer kan innehålla olika typer av data som bilder, texter eller grafik. Det är därför formatet är väl utbrett när det gäller att skapa flygblad, broschyrer, vykort och annan pappersreklamproduktion.

Med denna programvara har du möjlighet att antingen skapa dina egna personliga dokumentdesigner eller använda förformaterade designs för dina dokument. MS Publisher lagrar sina filer med filtillägget .pub, och inte många andra program än Publisher kan hantera sådana filer.

Aspose.PUB-biblioteket för C++ är ett mycket anpassningsbart och användarvänligt verktyg. Designad för att hantera elektroniska publikationsfiler, erbjuder den möjligheten att ladda, öppna, ändra och konvertera populära .pub-filformat till PDF. Denna lösning ger snabba och pålitliga konverteringar från PUB till PDF, HTML, XLSX, DOC och en rad populära bildformat.

Förutom att integrera i ditt eget C++-projekt är biblioteket perfekt för att skapa dina egna plattformsoberoende applikationer för att öppna, slå samman eller konvertera MS Publisher-filer. Här kan du se och prova exemplen på att implementera funktionaliteten i sådana applikationer. De skapas av våra team med hjälp av lösningen. Med dessa lösningar behöver du inte installera någon extra programvara eller prenumeration för att få resultatet renderat.

Avancerade C++ PUB Manipulation API-funktioner

Exportera PUB-filer till PDF

Denna C++-kod används för att konvertera en Microsoft Publisher-fil (.pub) till en fil i Portable Document Format (.pdf).

Konvertera PUB till PDF - C++

  System::String SourcPubFile = dataDir() + u"1.pub";

  System::String filePdf = dataDir() + u"result_out.pdf";

  System::SharedPtr parser = PubFactory::CreateParser(SourcPubFile);

  System::SharedPtr document = parser->Parse();

  PubFactory::CreatePdfConverter()->ConvertToPdf(document, filePdf);

Koden ovan kan kort förklaras på följande sätt:

 • Definiera en variabel SourcPubFile av typen System::String och initiera den med sökvägen till källfilen .pub. Funktionen dataDir() returnerar sökvägen till datakatalogen, och "u" är ett prefix för en Unicode-strängliteral.
 • Definiera en variabel filePdf av typen System::String och initierar den med sökvägen till destinations-.pdf-filen.
 • Skapa ett parserobjekt för källfilen .pub med CreateParser()-metoden i klassen PubFactory och skicka den med variabeln SourcPubFile.
 • Anropa metoden Parse() på parserobjektet för att analysera källfilen .pub.
 • Använd metoden ConvertToPdf() i klassen PdfConverter. Metoden tar två argument: dokumentobjektet och sökvägen till destinations-.pdf-filen och fullföljer konverteringen.

Få åtkomst till och manipulera PUB-lager

Aspose.PUB för C++ API ger åtkomst till lagren i en Microsoft Publisher .pub-fil, så att du kan rita på lagren med antingen bilder eller text. Du kan kombinera lager, ändra text, tillämpa effekter eller exportera lager som bilder. Dessutom kan detta API upptäcka tillplattade .pub-filer och generera miniatyrer.

Läs eller skapa PUB-filer

Lösningen stöder inte bara inläsning och manipulering av Photoshop .psd- och Large Document Format .psb-filer, utan den erbjuder också möjligheten att skapa Microsoft Publisher .pub- och .psb-filer från grunden. C++-utvecklare kan använda detta API för att automatisera processer och effektivisera sitt arbetsflöde.

Olika bildfilter

Aspose.PUB API-lösning för C++ erbjuder viktiga bildbehandlingsfunktioner genom sina klassbibliotek, inklusive möjligheten att justera färg. Utvecklare kan enkelt ändra ljusstyrkan, kontrasten eller gamma för en rasterbild som laddas med API:et. Dessutom kan de dynamiskt vibrera eller sudda ut bilder, samt använda populära filter som Median, Gauss Wiener, Motion Wiener och Bradley Threshold.

Senaste PUB API-funktioner

Aspose.PUB för C++ API förbättras ständigt med nya funktioner, vilket gör det till en pålitlig lösning. Här är några av de senaste tilläggen:

 • Stöd för fyllningslager med förmågan att hantera mönster, färg och övertoningsfyllning.
 • Stöd för GdFlResource, VmskResource, PtFlResource och VsmsResource.
 • Möjligheten att ladda bildfiler, såsom JPEG och PNG, till PsdImage utan att laddas direkt.
 • Stöd för Layer Vector Masks och Text Layer Custom FlipRotate.
 • Möjligheten att återge Stroke-effekter med Color Fill för export.
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.PUB erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: