Laddar licens MS PUB

Skaffa licensen för MS Publisher från en fil eller streama C++

 

Microsoft Publisher är en programvara som är specialiserad på sidlayout och design. Den stöder olika filformat, inklusive MS Publisher 2.0 eller senare, .txt, RTF, MS Word, HTML, Unicode-text och mer. .pub-filformatet i Publisher är mångsidigt, eftersom det kan innehålla en blandning av text, bilder och grafik, vilket gör det idealiskt för att skapa reklammaterial som flygblad, broschyrer och vykort. Dessa filer kan öppnas, redigeras och skrivas ut med Microsoft Publisher, men de kan inte öppnas eller redigeras i andra program, som Microsoft Word eller Adobe InDesign, om de inte först konverteras till ett annat filformat.

Aspose.PUB för C++ är ett bibliotek som är designat för att fungera med .pub-filer. Det möjliggör inläsning, redigering och konvertering av .pub-filer till PDF, HTML, XLSX, DOC och andra bildformat. Biblioteket kan integreras i C++-projekt eller användas för att skapa plattformsoberoende applikationer för att öppna, slå samman och konvertera Microsoft Publisher-filer. Med den här lösningen kan du effektivt konvertera .pub-filer utan att behöva ytterligare programvara eller prenumerationer. Exempel på bibliotekets implementering i olika applikationer kan hittas och testas.

På den här sidan kommer du att lära dig hur du ställer in en licens för att använda Aspose.Pub-biblioteket för C++. Licensfilen krävs för att använda biblioteket och ger tillgång till dess funktioner och möjligheter och ger även användaren tillgång till support och uppgraderingar. För att lära dig andra kodexempel och datafiler, gå till Aspose Github Project .

För att ladda licensen måste du installera Aspose.PUB API. Du kan göra det antingen genom att söka efter det i NuGet-pakethanteraren eller genom att använda kommandot Install-Package Aspose.PUB i Package Manager-konsolen.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.PUB

Den här koden förklarar hur Aspose.PUB-licensen laddas från en fil. För detta bör följande steg tas:

 1. Initiera licensobjektet av typen Aspose::Pub::License. Metoden System::MakeObject() används för att dynamiskt skapa en instans av klassen License Class .
 2. Anropa metoden SetLicense() på licensobjektet och skicka sökvägen till licensfilen som ett argument .

Steg för att ladda PUB-licensen från en fil C++

  using Aspose::PUB;
  using System;
  // Initialize the license object
	auto license = System::MakeObject<Aspose::Pub::License>();
	// Set the license
	license->SetLicense(dataDir() + u"License\\Aspose.PUB.C++.lic");

För att ladda Aspose.PUB-licensen från en stream bör följande steg tas:

 1. Skapa en instans av klassen License och tilldela den till variabeln License.
 2. För att ladda licensen skapa en instans av FileStream Class, som representerar en ström av byte och används för att läsa från och skriva till filer.
 3. Anropa metoden SetLicense() på licensobjektet och skicka det till myStream-objektet. Den här metoden ställer in licensen för Aspose.Pub-biblioteket med innehållet i licensfilen som representeras av FileStream-objektet.

Steg för att ladda PUB-licensen från en stream C++

  // Initialize a license object
  intrusive_ptr<License>license = new License();
  // Load the license in FileStream
  intrusive_ptr<FileStream> myStream = new FileStream(new String("Aspose.PUB.Cpp.lic"), FileMode_Open);(u"License\\Aspose.Total.C++.lic", System::IO::FileMode::Open);
  // Set the license
  license->SetLicense(myStream);