Redigera PUB-metadata

Läs MS Publisher-filen. PUB Metatada editor API för C++

 

Microsoft® Publisher-dokumentfilformat används för att skapa olika publikationstyper som nyhetsbrev, broschyrer, flygblad och vykort och används i e-postmeddelanden och webbplatser. Pub-filer innehåller text samt bitmapps- och vektorgrafikdata.

Publisher Metadata är egenskaper(information) som beskriver PUB-dokument. De är standardegenskaper som utgivare, titel, senaste författare, organisation, URL, språk och annan liknande information. Det finns också data som genereras automatiskt efter att ha arbetat med en fil som dess storlek eller den senaste redigeringstiden. Denna användbara information lagras tillsammans med dokumentet.

Tillsammans med konverterings- och läsfunktionalitet låter denna PUB API-lösning för C++ dig redigera standardmetadata med hjälp av klasserna DocSummaryInfo och SummaryInfo som visas i följande kodexempel. Du kan också använda API:et för att skapa din egen Metadata Editor-applikation.

Innan du kodar metadata måste du integrera C++ PUB Metadata API. Följande exempel visar hur du redigerar egenskapen "Kategori".

Visa och redigera PUB-metadata på C++

Läsprocessen för utgivarens metadata består av följande steg:

 1. Ladda upp din PUB-fil med CreateParser() Metoden [PubFactory](https://apireference*](.aspose.com/pub/cpp/class/aspose.pub.pub_factory) Klass.
 2. Analysera fil via Parse() Metod för [IPubParserpire].https://poseapire*]. .com/pub/cpp/class/aspose.pub.i_pub_parser) Gränssnitt.

Kom igång med CPP PUB API

 1. Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.PUB.cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.PUB.cpp.
 2. Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

C++-kod för att ändra PUB-metadata

  using namespace Aspose::PUB;
  // Load PUB file
  System::SharedPtr<IPubParser> parser = PubFactory::CreateParser("input.pub");
  // Parse file 
  System::SharedPtr<Document> document = parser->Parse();
  // Edit Category metadata
  document->get_DocumentSummaryInfo()->SetCategory(u"category");FAQ

1. Vad är metadata för .pub-fil?

Metadata är information som titel, författare, nyckelord, kommentarer, mall, rev.nummer, appnamn, sidantal, ordräkning, antal tecken, dokumentsäkerhet, kategori, företag och språk.

2. Finns det något sätt att se .pub-filers metadata online?

Det finns en plattformsoberoende Metadata Editor i Aspose-applikationernas ekosystem. Det är gratis och lätt att använda.

3. Hur redigerar jag .PUB-filers metadata?

För att redigera metadata för Publisher-filen måste du först ladda upp den med metoden CreateParser() och analysera dokumentet via IPubParser-gränssnittet. Redigera metadata med klassen DocSummaryInfo .

4. Är funktionen gratis?

Den plattformsoberoende appen är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

  

Support and Learning Resources