Redigera PUB-metadata

Läs MS Publisher-filen. PUB Metatada editor API för Java

 

Microsoft® Publisher-dokumentfilformat används för att skapa olika publikationstyper som nyhetsbrev, broschyrer, flygblad och vykort och används i e-postmeddelanden och webbplatser. Pub-filer innehåller text samt bitmapps- och vektorgrafikdata.

Publisher Metadata är egenskaper(information) som beskriver PUB-dokument. De är standardegenskaper som utgivare, titel, senaste författare, organisation, URL, språk och annan liknande information. Det finns också data som genereras automatiskt efter att ha arbetat med en fil som dess storlek eller den senaste redigeringstiden. Denna användbara information lagras tillsammans med dokumentet.

Tillsammans med konverterings- och läsningsfunktionalitet låter denna PUB API-lösning för Java dig redigera standardmetadata med hjälp av klasserna DocSummaryInfo och SummaryInfo som visas i följande kodexempel. Du kan också använda API:et för att skapa din egen Metadata Editor-applikation.

Innan du kodar metadata måste du integrera Java PUB Metadata API. Följande exempel visar hur du redigerar egenskapen "Language".

Hur man redigerar PUB-metadata med Java

För att redigera PUB-metadata använder vi Aspose.PUB för Java API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konvertering API för Java-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Aspose Maven Repository och installera den i din Maven -baserat projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Repository

<repository>
  <id>snapshots</id>
  <name>repo</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Dependency

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pub</artifactId>
  <version>20.8</version>
</dependency>

Visa och redigera PUB-metadata på Java

Läsprocessen för utgivarens metadata består av följande steg:

 1. Ladda upp din PUB-fil med createParser() Metoden PubFactory Klass.
 2. Analysera fil med metoden parse() enligt IFFConverter Gränssnitt.

Systemkrav

Aspose.PUB för Java stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

J2SE 8.0 (1.8) eller högre.

Java-kod för att uppdatera PUB-metadata

  // Load PUB file
  IPubParser parser = PubFactory.createParser(fileName);
  // Parse file 
  Document doc = parser.parse();
  // Set Language information
document.getDocumentSummaryInfo().setLanguage("language");FAQ

1. Vad är metadata för .pub-fil?

Metadata är information som titel, författare, nyckelord, kommentarer, mall, rev.nummer, appnamn, sidantal, ordräkning, antal tecken, dokumentsäkerhet, kategori, företag och språk.

2. Finns det något sätt att se .pub-filers metadata online?

Det finns en plattformsoberoende Metadata Editor i Aspose-applikationernas ekosystem. Det är gratis och lätt att använda.

3. Hur redigerar jag .PUB-filers metadata?

För att redigera metadata för Publisher-filen måste du först ladda upp den med metoden CreateParser() och analysera dokumentet via IPubParser-gränssnittet. Redigera metadata med klassen DocSummaryInfo .

4. Är funktionen gratis?

Den plattformsoberoende appen är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

  

Support and Learning Resources