MS Publisher är ett program för att skapa dokument som är fokuserade för att arbeta med sidlayoutinformation. Programmet öppnar nästa filformat MS Publisher 2.0 eller senare, filer med filtillägget .txt, RTF-filer, MS Word-filer, HTML-filer, Unicode-text och många fler. Pub-filer kan innehålla olika typer av data som bilder, texter eller grafik. Det är därför formatet är väl utbrett när det gäller att skapa flygblad, broschyrer, vykort och annan pappersreklamproduktion.

Denna programvara gör det möjligt att skapa dina egna designade dokument eller använda de formaterade designerna för ditt dokument. MS Publisher sparar filer med filtillägget .pub och inte så många applikationer förutom Publisher kan bearbeta sådana filer.

Aspose.PUB för C# .NET är ett flexibelt och lättanvänt bibliotek. Den är utvecklad för att fungera med elektroniska publikationsfiler. Denna lösning stöder inläsning, öppning, redigering och konvertering av det populära elektroniska publikationsfilformatet (.pub) till PDF. Det erbjuder snabb och pålitlig konvertering av PUB till PDF, HTML, XLSX, DOC och de mest populära bildformaten.

Förutom att integrera i ditt eget C# .NET-projekt är biblioteket perfekt för att skapa dina egna plattformsoberoende applikationer för att öppna, slå samman eller konvertera MS Publisher-filer. Här kan du se och prova exemplen på att implementera funktionaliteten i sådana applikationer. De skapas av våra team med hjälp av lösningen. Med dessa lösningar behöver du inte installera någon extra programvara eller prenumeration för att få resultatet renderat.

Avancerade .NET PUB Manipulation API-funktioner

Exportera PUB-filer till PDF

Aspose.PUB för .NET kan läsa och konvertera publikationsfiler (.pub) till PDF-filer, med bara några rader kod.

Konvertera PUB till PDF - C#

  string pubFile = dataDir + "flyer.pub";

  var parser = PubFactory.CreateParser(pubFile);

  var pubtopdf = parser.Parse();

  Aspose.Pub.PubFactory.CreatePdfConverter().ConvertToPdf(pubtopdf, dataDir + "publisher_to.pdf");

Koden ovan kan kort förklaras på följande sätt:

 • Skapa den fullständiga sökvägen till Publisher-filen som du vill ska konverteras. För detta skapa en strängvariabel pubFile och tilldela värdet för variabeln dataDir till den.
 • Skapa ett parserobjekt för att analysera innehållet i Publisher-filen genom att anropa CreateParser()-metoden i klassen PubFactory.
 • Använd metoden Parse()parser-objektet. Metoden läser och analyserar innehållet i Publisher-filen och returnerar resultatet som tilldelats variabeln pubtopdf.
 • Konvertera det analyserade innehållet i Publisher-filen till en PDF-fil och spara det på angiven plats med ConvertToPdf()-metoden i PdfConverter-instansen.

Få åtkomst till och manipulera PUB-lager

Aspose.PUB för .NET låter dig komma åt lager av en PUB med möjlighet att rita på den med antingen bild eller text. Du kan slå samman lager, uppdatera text på lager, ställa in effekter eller exportera lager som en bild. Du kan också använda PUB .NET API för att upptäcka tillplattade PUB-filer eller skapa miniatyrer.

Läs eller skapa PUB-filer

Aspose.PUB för .NET stöder inte bara inläsning av PSD- och PSB-filformat för manipulering och konvertering utan det ger också möjlighet att skapa PUB- och PSB-filer från grunden. .NET-utvecklare kan använda API:et för att automatisera scenarier som kan hjälpa dem på vägen.

Olika bildfilter

Aspose.PUB för .NET tillhandahåller kärnbildsfunktionerna såsom färgjustering via sina klassbibliotek. Utvecklare kan enkelt justera ljusstyrka, kontrast eller gamma på rasterbilden som laddas av API:et. Dessutom kan utvecklare dynamiskt vibrera eller sudda ut bilder samt använda populära filter inklusive Median, Gauss Wiener, Motion Wiener och Bradley Threshold.

Senaste PUB API-funktioner

Aspose.PUB för .NET API lägger kontinuerligt till fler funktioner för att göra den kraftfull. Här är en lista med några val från de senaste som lagts till:

 • Stöd för fyllningslager. Mönster, färg och övertoning.
 • Stöd för GdFlResource, VmskResource, PtFlResource och VsmsResource.
 • Ladda JPEG, PNG, etc bildfiler till PsdImage utan direktladdning.
 • Stöd för Layer Vector Masks och Text Layer Custom FlipRotate.
 • Återgivning av Stroke-effekt med Color Fill för export.
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.PUB erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: