Konvertera PUB till PDF

Utgivare till PDF Converter. С# .NET API-konverteringsfunktion.

 

Microsoft® Publisher-dokumentfilformat används för att skapa olika publikationstyper som nyhetsbrev, broschyrer, flygblad och vykort och används i e-postmeddelanden och webbplatser. Pub-filer innehåller text samt bitmapps- och vektorgrafikdata.

Som alla andra Microsoft®-produkter är Publisher-applikationen inte gratis själv. Och eftersom filen i formatet endast kan öppnas av detta program för att dela resultaten av ditt arbete ibland måste du konvertera en PUB-fil till ett mer välspritt format. Den mest populära av allt är PUB till PDF-konvertering. Vid det här laget stöds detta format av alla moderna enheter och kan till och med öppnas i en webbläsare utan att behöva installera någon ytterligare programvara. Här är PUB till PDF-konverteringsfunktionen för .NET. Detta C#-bibliotek kan också användas för att skapa ditt eget projekt.

Innan du kör konverteringen måste du integrera .NET PUB till PDF Converter API, som inte bara fungerar med ensidiga dokument utan också stöder flersidiga .pub-filer.

PUB till PDF-konvertering på .NET

 1. Ladda PUB-fil med CreateParser() Metoden för PubFactory Klass.
 2. Analysera fil med hjälp av Parse() Metod med IPubParser Gränssnitt.
 3. Konvertera PUB till PDF via ConvertToPdf() Metod för IFDConverter Gränssnitt.

Kom igång med .NET PUB API

 1. Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.PUB eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.PUB.
 2. Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

.NET C#-kod för PUB till PDF-konvertering

  using Aspose.PUB;
  // Load PUB file
  var parser = PubFactory.CreateParser("sample.pub");
  // Parse file 
  var doc = parser.Parse();
  // Convert PUB to PDF
  Aspose.Pub.PubFactory.CreatePdfConverter().ConvertToPdf(doc, "output.pdf");

PUB till PDF-konvertering är ett obligatoriskt steg i PUB till alla andra formatkonverteringar. Efter det kunde den transformerade filen konverteras till det format som behövs.

Du kan också prova PUB till PDF plattformsoberoende applikation. Den har ett mycket enkelt gränssnitt och processen tar bara några sekunder.

Lösningen låter dig: Transformera flera Publisher-filer, konvertera PUB till PDF och spara konverterade dokument på din enhet.FAQ

1. Kan jag konvertera PUB till PDF?

För ett sådant ändamål behöver du bara konvertera PUB till PDF programmatiskt med detta .NET API eller transformera dina filer online med hjälp av webben Converter ansökan.

2. Kan jag öppna en utgivarfil i Word?

För att konvertera PUB till WORD använd webbapplikationen Converter .

3. Är funktionen gratis?

cross-platform Converters är gratis när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

  

Support and Learning Resources