PUB dosya açacağı

PUB dosyalarını okuyun. .NET için API ile Publisher’ı açın

 

Microsoft® Yayıncı belge dosya formatı, haber bültenleri, broşürler, el ilanları ve kartpostallar gibi çeşitli yayın türleri oluşturmak için kullanılır ve E-postalarda ve Web Sitelerinde kullanılır. Pub dosyaları metin, tabloların yanı sıra bitmap ve vektör grafik verilerini içerir.

Format oldukça popüler olsa da, PDF veya DOCX gibi formatlar kadar popüler değildir. MS Publisher uygulamasının kendisi ücretsiz değildir.

Bu yüzden bazen PUB dosyalarını bu program olmadan açmak gerekir. Bu, örneğin bir sunumunuz veya incelemeniz olduğunda olduğu gibi, belgenin içeriğini herhangi bir şekilde düzenlemeden veya değiştirmeden göstermek istediğinizde gereklidir. Bu amaçlar için, platformlar arası bir PUB Görüntüleyici uygulaması kullanabilirsiniz.

Burada MS Publisher belgesinin boyut, genişlik, yükseklik, kullanılan yazı tiplerinin adları, alan sayısı ve renkler gibi özelliklerini görüntülemenizi sağlayan .NET API Çözümünü alacaksınız.

.NET'te Yayıncı dosyalarını okuyun

.pub dosyalarının özelliklerini görüntülemek için sonraki adımları uygulamanız gerekir:

 1. Yalnızca tek sayfalık belgelerle değil, aynı zamanda çok sayfalı .pub dosyalarını da destekleyen .NET PUB API’sini entegre edin.
 2. PUB dosyanızı CreateParser() PubFactory Sınıf.
 3. Belgeyi Parse() aracılığıyla ayrıştırın IPubParser Arayüzü.
 4. Belgeyi yazdırın properties .

.NET PUB API'sini Kullanmaya Başlayın

Ürünü kurmanın iki yolu vardır:

 1. Komut satırından nuget install Aspose.PUB veya Visual Studio’nun Paket Yönetici Konsolu üzerinden ```Install-Package Aspose.PUB`` ile kurun.
 2. Alternatif olarak, çevrimdışı MSI yükleyicisini veya DLL’leri indirilenler adresinden bir ZIP dosyasında alın.

PUB dosyalarının özelliklerini okumak için .NET Kodu

  // Load PUB file
  var parser = PubFactory.CreateParser("sample.pub");
  // Parse file 
  var doc = parser.Parse();
  // Print document properties
  Console.WriteLine($"Page width: {GetInchesString(doc.Width)}");      
  Console.WriteLine($"Page height: {GetInchesString(doc.Height)}");
  Console.WriteLine($"Field count: {doc.FieldCount}");
  string fontNames = GetCollectionString(doc.FontNames);
  if (!string.IsNullOrEmpty(fontNames))
  {
    Console.WriteLine($"Fonts used in document: {fontNames}");
  }
  string colors = GetCollectionString(doc.Colors);
  if (!string.IsNullOrEmpty(colors))
  {
    Console.WriteLine($"Colors used in document: {colors}");
  }

ReadPubDocument.cs örneğinin tam kodunu görmek için Aspose.PUB Documentation’ın net örneklerinde Aspose.PUB.Examples.sln çözümüne gidin, burada kitaplığın nasıl kullanılacağına dair başka örnekler de bulabilirsiniz.

  // Description of invoked methods:
  
    private string GetInchesString(uint size)
    {
      double value = (double)size / EMUsesInOneInch;
      return Convert.ToString(value) + " inches";
    }

    private string GetCollectionString(ICollection array)
    {
      if (array.Count == 0)
      {
        return null;
      }

      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      int num = -1;
      IEnumerator enumerator = array.GetEnumerator();

      while (enumerator.MoveNext())
      {
        num++;
        sb.Append(GetObjectStirng(enumerator.Current));
        if (num < (array.Count - 1))
        {
          sb.Append(", ");
        }
      }

      return sb.ToString();
    }

    private string GetObjectStirng(object value)
    {
      if (value is Color)
      {
        Color colorVal = (Color)value;
        return $"RGB({colorVal.R}, {colorVal.G}, {colorVal.B})"; 
      }

      return value.ToString();
    }SSS

1. Microsoft Publisher dosyalarını nasıl görüntüleyebilirim?

Yayıncı dosyaları, ücretsiz olmayan küçük bir yazılımla açılabilir. Ancak dosyanın içeriğini çevrimiçi olarak görüntülemek için platformlar arası bir Viewer uygulaması kullanabilirsiniz.

2. Bir Yayıncı Dosyasını Word’de açabilir miyim?

PUB dosyalarını MS Word’de açmak için onlara ihtiyacınız var. Bunu web Converter uygulamasını kullanarak çevrimiçi olarak yapabilirsiniz.

3. İşlevsellik ücretsiz mi?

Platformlar arası uygulama ücretsizdir, API çözümü için ücretsiz bir Deneme Sürümü alabilir ve gerekirse ürünü satın alabilirsiniz.

  

Support and Learning Resources