Aspose.PUB   for Java

API thao tác tệp Java PUB

Tải và chuyển đổi PUB sang PDF trong các ứng dụng dựa trên Java mà không cần bất kỳ phụ thuộc phần mềm nào.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm Try Online
  
 

MS Publisher là một chương trình tạo tài liệu tập trung để làm việc với thông tin bố cục trang. Chương trình mở các định dạng tệp tiếp theo từ MS Publisher 2.0 trở lên, các tệp có phần mở rộng .txt, tệp RTF, tệp MS Word, tệp HTML, văn bản Unicode, v.v. Phần mềm này cho phép tạo các tài liệu được thiết kế của riêng bạn hoặc sử dụng các thiết kế đã định dạng cho tài liệu của bạn. MS Publisher lưu các tệp với phần mở rộng .pub và không nhiều ứng dụng ngoài Publisher có thể xử lý các tệp như vậy.

Aspose.PUB cho Java là thư viện linh hoạt và dễ sử dụng để làm việc với các tệp xuất bản điện tử. Nó hỗ trợ tải và chuyển đổi định dạng tệp xuất bản điện tử phổ biến (.pub) sang PDF. Nó cung cấp khả năng chuyển đổi PUB sang PDF, HTML, XLSX, DOC và các định dạng hình ảnh phổ biến nhất một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Chức năng này cũng được triển khai trong các ứng dụng đa nền tảng miễn phí nên bạn có thể tự mình thử ngay bây giờ.

Các tính năng API thao tác PUB trong Java nâng cao

Đọc các định dạng tệp .pub

Chuyển đổi tệp PUB sang PDF

Làm việc với siêu dữ liệu tệp PUB

Chuyển đổi tài liệu PUB sang PDF

Aspose.PUB cho Java có thể đọc và chuyển đổi các tệp xuất bản (.pub) sang tệp PDF, chỉ với một vài dòng mã.

Chuyển PUB sang PDF - Java

  
  

Aspose.PUB cung cấp các API xử lý PUB riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: