PPT PPTX
Aspose.Slides  for C++

Vytvořte graf v dokumentech PowerPoint pomocí C++

Sestavte si své vlastní aplikace v C++ a vytvořte koláčové grafy, sloupcové grafy a další diagramy v prezentacích pomocí rozhraní API na straně serveru.