PNG JPG BMP TIFF PPT
Aspose.Slides for C++

PPT formáty grafů v C++

Nativní a vysoce výkonné grafy dokumentů PPT využívající Aspose.Slides na straně serveru pro C++ API bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Adobe PDF.

Jak vytvořit grafy souborů PPT pomocí C++

Abychom prohledali soubor PPT, použijeme

Aspose.Slides pro C++

API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné API pro vyhledávání dokumentů pro platformu C++. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřít

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Slides.Cpp a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroky k vytvoření grafů souborů PPT v C++

Základní mapování dokumentů pomocí rozhraní API Aspose.Slides pro C++ lze provést pomocí několika řádků kódu.

 1. Třída okamžité prezentace.

 2. Přístup k prvnímu snímku.

 3. Přidat graf s výchozími daty

 4. Nastavte index listu dat grafu.

 5. Získejte sešit dat grafu.

 6. Nastavit název grafu.

 7. Smazat výchozí vygenerované série a kategorie.

 8. Přidejte série a kategorie.

 9. Vezměte první sérii grafů a naplňte data.

 10. Nastavte barvu výplně pro sérii.

 11. Uložte soubor PPT.

Požadavky na systém

Aspose.Slides pro C++ podporuje na všech hlavních platformách a operačních systémech. Ujistěte se prosím, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s C++ Runtime Environment pro Windows 32 bit, Windows 64 bit a Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides pro C++ DLL odkazované ve vašem projektu.
 

Vytvořte tabulku souborů PPT - C++

// Output File Path.
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\column_chart.ppt";

// Instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();

// Access first slide
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);

// Add chart with default data
SharedPtrv<IChart> chart = slide->get_Shapes()->AddChart(Aspose::Slides::Charts::ChartType::ClusteredColumn, 0, 0, 500, 500);

// Setting the index of chart data sheet
int defaultWorksheetIndex = 0;

// Getting the chart data workbook
SharedPtr<IChartDataWorkbook> fact = chart->get_ChartData()->get_ChartDataWorkbook();

// Setting chart Title
chart->get_ChartTitle()->AddTextFrameForOverriding(u"Sample Title");
chart->get_ChartTitle()->get_TextFrameForOverriding()->get_TextFrameFormat()->set_CenterText(NullableBool::True);
chart->get_ChartTitle()->set_Height(20);
chart->set_HasTitle(true);

// Delete default generated series and categories
chart->get_ChartData()->get_Series()->Clear();
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Clear();
int s = chart->get_ChartData()->get_Series()->get_Count();
s = chart->get_ChartData()->get_Categories()->get_Count();

// Add series
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 1")), chart->get_Type());
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 2")), chart->get_Type());

// Add categories
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 1")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 2")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 3")));

// Take first chart series
SharedPtr<IChartSeries> series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(0);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, ObjectExt::Box(20)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, ObjectExt::Box(50)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, ObjectExt::Box(30)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Blue());

// Take second chart series
series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(1);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, ObjectExt::Box(30)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, ObjectExt::Box(10)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, ObjectExt::Box(60)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Orange());

// First label will be show Category name
SharedPtr<IDataLabel> lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(0)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowCategoryName(true);

lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(1)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);

// Show value for third label
lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(2)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowValue(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_Separator(u"/");

// Save PPT file
pres->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Ppt); 

  
 
 • O Aspose.Slides pro C++ API

  Vytvářejte grafy dokumentů PPT právě teď na našem webu

  Web živé ukázky

  . Živé demo má následující výhody

  Online PPT Chart Creation Live Demos

  Generate PPT documents charts right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPT files.
    Chart will be created instantly.

  PPT Co je formát PPT

  A file with PPT extension represents PowerPoint file that consists of a collection of slides for displaying as SlideShow. It specifies the Binary File Format used by Microsoft PowerPoint 97-2003. A PPT file can contain several different types of information such as text, bulleted points, images, multimedia and other embedded OLE objects. Microsoft came up with newer file format for PowerPoint, known as PPTX, from 2007 onwards that is based on Office OpenXML and is different from this binary file format. Several other application programs such as OpenOffice Impress and Apple Keynote can also create PPT files.

  Více

  Další podporované formáty grafů

  Pomocí C++ si lze snadno poradit s charingem v různých formátech včetně.

  PPTX (Formát otevřené prezentace XML)