PNG JPG BMP TIFF PPTX
Aspose.Slides for C++

PPTX formátuje grafy v C++

Nativní a vysoce výkonné grafy dokumentů PPTX využívající Aspose.Slides na straně serveru pro C++ API, bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Adobe PDF.

Jak vytvořit grafy souborů PPTX pomocí C++

Abychom prohledali soubor PPTX, použijeme

Aspose.Slides pro C++

API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné API pro vyhledávání dokumentů pro platformu C++. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřít

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Slides.Cpp a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Kroky k vytvoření grafů souborů PPTX v C++

Základní mapování dokumentů pomocí rozhraní API Aspose.Slides pro C++ lze provést pomocí několika řádků kódu.

 1. Třída okamžité prezentace.

 2. Přístup k prvnímu snímku.

 3. Přidat graf s výchozími daty

 4. Nastavte index listu dat grafu.

 5. Získejte sešit dat grafu.

 6. Nastavit název grafu.

 7. Smazat výchozí vygenerované série a kategorie.

 8. Přidejte série a kategorie.

 9. Vezměte první sérii grafů a naplňte data.

 10. Nastavte barvu výplně pro sérii.

 11. Uložte soubor PPTX.

Požadavky na systém

Aspose.Slides pro C++ podporuje na všech hlavních platformách a operačních systémech. Ujistěte se prosím, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s C++ Runtime Environment pro Windows 32 bit, Windows 64 bit a Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides pro C++ DLL odkazované ve vašem projektu.
 

Vytvořte tabulku souborů PPTX - C++

// Output File Path.
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\column_chart.pptx";

// Instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();

// Access first slide
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);

// Add chart with default data
SharedPtrv<IChart> chart = slide->get_Shapes()->AddChart(Aspose::Slides::Charts::ChartType::ClusteredColumn, 0, 0, 500, 500);

// Setting the index of chart data sheet
int defaultWorksheetIndex = 0;

// Getting the chart data workbook
SharedPtr<IChartDataWorkbook> fact = chart->get_ChartData()->get_ChartDataWorkbook();

// Setting chart Title
chart->get_ChartTitle()->AddTextFrameForOverriding(u"Sample Title");
chart->get_ChartTitle()->get_TextFrameForOverriding()->get_TextFrameFormat()->set_CenterText(NullableBool::True);
chart->get_ChartTitle()->set_Height(20);
chart->set_HasTitle(true);

// Delete default generated series and categories
chart->get_ChartData()->get_Series()->Clear();
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Clear();
int s = chart->get_ChartData()->get_Series()->get_Count();
s = chart->get_ChartData()->get_Categories()->get_Count();

// Add series
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 1")), chart->get_Type());
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 2")), chart->get_Type());

// Add categories
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 1")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 2")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 3")));

// Take first chart series
SharedPtr<IChartSeries> series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(0);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, ObjectExt::Box(20)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, ObjectExt::Box(50)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, ObjectExt::Box(30)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Blue());

// Take second chart series
series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(1);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, ObjectExt::Box(30)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, ObjectExt::Box(10)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, ObjectExt::Box(60)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Orange());

// First label will be show Category name
SharedPtr<IDataLabel> lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(0)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowCategoryName(true);

lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(1)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);

// Show value for third label
lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(2)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowValue(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_Separator(u"/");

// Save PPTX file
pres->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx); 

  
 
 • O Aspose.Slides pro C++ API

  Vygenerujte grafy dokumentů PPTX právě teď, když navštívíte naše

  Web živé ukázky

  . Živé demo má následující výhody

  Online PPTX Chart Creation Live Demos

  Generate PPTX documents charts right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPTX files.
    Chart will be created instantly.

  PPTX Co je formát PPTX

  Files with PPTX extension are presentation files created with popular Microsoft PowerPoint application. Unlike the previous version of presentation file format PPT which was binary, the PPTX format is based on the Microsoft PowerPoint open XML presentation file format. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings.

  Více

  Další podporované formáty grafů

  Pomocí C++ si lze snadno poradit s charingem v různých formátech včetně.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)