Převeďte PDF do PPTX v C++

Vysokorychlostní a multiplatformní knihovna C++, která pomáhá při vývoji aplikací se schopností vytvářet, slučovat, kontrolovat nebo převádět prezentační soubory Microsoft PowerPoint a OpenOffice bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Open Office, Adobe PDF.

Převeďte PDF do PPTX v C++

Aspose.Slides for C++ je výkonná knihovna C++ pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PDF do PPTX. Pomocí Aspose.Slides for C++ může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PDF do PPTX pomocí několika řádků kódu C++.

Aspose.Slides pro C++ jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PDF do formátů souborů PPTX. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PDF do PPTXs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PDF do PPTX pomocí C++

Chcete-li převést PDF do PPTX, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PDF a uložit ji jako PPTX.

C++ kód pro převod PDF do PPTX


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF.pdf");
pres->Save(u"pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Jak převést PDF do PPTX pomocí Aspose.Slides for C++ API

Toto jsou kroky pro převod PDF do PPTX v C++.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides for C++ .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu C++.

  3. Otevřete zdrojové soubory PDF v C++.

  4. Uložit výsledek jako soubor PPTX.

Zdarma online konvertor

Jak převést PPT na HTML v Pythonu

Převést PDF do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PDF a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže