Převeďte SVG do PNG v C++

Vysokorychlostní a multiplatformní knihovna C++, která pomáhá při vývoji aplikací se schopností vytvářet, slučovat, kontrolovat nebo převádět prezentační soubory Microsoft PowerPoint a OpenOffice bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Open Office, Adobe PDF.

Převeďte SVG do PNG v C++

Aspose.Slides for C++ je výkonná knihovna C++ pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu SVG do PNG. Pomocí Aspose.Slides for C++ může každý vývojář nebo aplikace převést soubory SVG do PNG pomocí několika řádků kódu C++.

Aspose.Slides pro C++ jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory SVG do formátů souborů PNG. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést SVG do PNGs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte SVG do PNG pomocí C++

Chcete-li převést SVG do PNG, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru SVG a uložit ji jako PNG.

C++ kód pro převod SVG do PNG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
System::String svgContent = System::IO::File::ReadAllText(svgPath);
System::SharedPtr<ISvgImage> svgImage = System::MakeObject<SvgImage>(svgContent);
System::SharedPtr<IPPImage> ppImage = pres->get_Images()->AddImage(svgImage);
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(Aspose::Slides::ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 
  static_cast<float>(ppImage->get_Width()), 
  static_cast<float>(ppImage->get_Height()), ppImage);
for (int32_t i = 0; i < pres->get_Slides()->get_Count(); i++)
{
  // Control hidden slides (do not render hidden slides)
  if (pres->get_Slides()->idx_get(i)->get_Hidden())
  {
    continue;
  }
  
  // Convert slide to a Bitmap object
  System::SharedPtr<Bitmap> bmp = pres->get_Slides()->idx_get(i)->GetThumbnail(2.f, 2.f);

  // Create file name for an image
  System::String outputFilePath = Path::Combine(outputDir, System::String(u"Slide_") + i + u".png");
  
  // Save the image in PNG format
  bmp->Save(outputFilePath, ImageFormat::get_Png());
}

Jak převést SVG do PNG pomocí Aspose.Slides for C++ API

Toto jsou kroky pro převod SVG do PNG v C++.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides for C++ .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu C++.

 3. Otevřete zdrojové soubory SVG v C++.

 4. Uložit výsledek jako soubor PNG.

Zdarma online konvertor

Jak převést PPT na HTML v Pythonu

Převést SVG do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést SVG a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže