PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides  for C++
PPTX

Uzamknout nebo chránit heslem PPTX pomocí C++

Vytvářejte si vlastní aplikace pro C++, abyste chránili prezentační soubory pomocí rozhraní API na straně serveru.

Ochrana PPTX prezentace prostřednictvím C++

Pomocí Aspose.Slides for C++ můžete chránit svou prezentaci PPTX před otevřením nebo úpravou nastavením hesla. Poté, aby uživatel mohl otevřít nebo upravit zamčenou prezentaci, musí zadat heslo.

Šifrování prezentace ve formátu PPTX pomocí C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.pptx");

presentation->get_ProtectionManager()->Encrypt(u"123123");
presentation->Save(u"encrypted-pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Nastavení ochrany proti zápisu na prezentaci ve formátu PPTX pomocí C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.pptx");

presentation->get_ProtectionManager()->SetWriteProtection(u"123123");
presentation->Save(u"write-protected-pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Jak chránit heslem PPTX prostřednictvím C++

Toto jsou kroky k ochraně souborů PPTX.

  1. Načtěte PPTX s instancí Presentation

  2. Chraňte prezentaci pomocí třídy ProtectionManager

  3. Uložte výsledek ve formátu PPTX

Další podporované formáty ochrany

Pomocí C++ můžete chránit také následující formáty: