PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for Java
PPT

Uzamknout nebo chránit heslem PPT pomocí Java

Vytvářejte si vlastní aplikace pro Java, abyste chránili prezentační soubory pomocí rozhraní API na straně serveru.

Ochrana PPT prezentace prostřednictvím Java

Pomocí Aspose.Slides for Java můžete chránit svou prezentaci PPT před otevřením nebo úpravou nastavením hesla. Poté, aby uživatel mohl otevřít nebo upravit zamčenou prezentaci, musí zadat heslo.

Šifrování prezentace ve formátu PPT pomocí Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt");
try {
  presentation.getProtectionManager().encrypt("123123");
  presentation.save("encrypted-pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Nastavení ochrany proti zápisu na prezentaci ve formátu PPT pomocí Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt");
try {
  presentation.getProtectionManager().setWriteProtection("123123");
  presentation.save("write-protected-pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Jak chránit heslem PPT prostřednictvím Java

Toto jsou kroky k ochraně souborů PPT.

 1. Načtěte PPT s instancí Presentation

 2. Chraňte prezentaci pomocí třídy ProtectionManager

 3. Uložte výsledek ve formátu PPT

Další podporované formáty ochrany

Pomocí Java můžete chránit také následující formáty: