HTML jpg PDF XML PPT
 Product Family
PDF

Převést PDF do XML v C#

PowerPoint .NET API pro převod dokumentů PDF na soubory XML na platformách NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono nebo Xamarin

Jak převést PDF do XML v C#

Jak převedu PDF do XML v kódu?

Pomocí Aspose.Slides for .NET může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PDF do XML pomocí několika řádků kódu C#.

Aspose.Slides for .NET jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje stránky PDF do XML. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převádět PDF do XML a mnoho dalších formátů souborů.

Instalace Aspose.Slides: Otevřete správce balíčků NuGet . Vyhledejte Aspose.Slides a nainstalujte jej.

Nebo můžete nainstalovat Aspose.Slides spuštěním tohoto příkazu z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Jak převést PDF do XML v C#

Vývojáři a aplikace mohou převádět PDF do XML tímto způsobem:

 1. Vytvořte instanci třídy Presentation.

 2. Načtěte soubor PDF.

 3. Přidejte snímky na základě stránek PDF.

 4. Uložte snímky do XML.

Požadavky na systém

Než spustíte C# kód pro převod PDF do XML, váš počítač musí splňovat tyto požadavky:

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono nebo Xamarin.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Váš projekt odkazuje na Aspose.Slides for .NET DLL.
 

C# kód pro převod PDF do XML

using (Presentation pres = new Presentation())
  {
    pres.Slides.AddFromPdf("doc.pdf");
    pres.Slides.RemoveAt(0); // removes default empty slide

    for (var index = 0; index < pres.Slides.Count; index++)
    {
      ISlide slide = pres.Slides[index];
      using (FileStream stream = new FileStream($"doc-{index}.xml", FileMode.Create, FileAccess.Write))
      {
        slide.WriteAsSvg(stream);
      }
    }
  }
 
 • Zdarma online konvertor

  Jak převést PPT na HTML v Pythonu

  Další podporované konverze

  Aspose.Slides podporuje převodní operace pro mnoho formátů souborů

  PPT TO BMP (Bitmap Image)
  PPT TO EMF (Enhanced Metafile Format)
  PPT TO GIF (Graphical Interchange Format)
  PPT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPT TO PNG (PNG Image)
  PPT TO ODP (OpenDocument Presentation Format)
  PPT TO OTP (OpenDocument Standard Format)
  PPT TO PNG (Portable Network Graphics)
  PPT TO POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
  PPT TO POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
  PPT TO POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
  PPT TO PPS (PowerPoint Slide Show)
  PPT TO PPSM (Macro-enabled Slide Show)
  PPT TO PPSX (PowerPoint Slide Show)
  PPT TO PPTM (Macro-enabled Presentation File)
  PPT TO PPTX (Open XML presentation Format)
  PPT TO SVG (Scalable Vector Graphics)
  PPT TO SWF (SWF Format)
  PPT TO TIFF (Tagged Image Format)
  PPT TO XPS (XML Paper Specifications)