Upravit PPT v C#

Výkonné multiplatformní rozhraní .NET API pro úpravy PPT pomocí kódu C# na platformách NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono nebo Xamarin

Upravte PPT pomocí Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET je výkonná knihovna .NET používaná k manipulaci a úpravám prezentací. Prezentaci PPT můžete upravit přidáním nového řádku textu.

Upravit PPT v C#

Pomocí Aspose.Slides for .NET můžete do dokumentu PPT přidat nový řádek textu pomocí pouhých několika řádků kódu.

C# kód pro úpravu PPT

using (Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt"))
{
  AutoShape shape = (AutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";
  presentation.Save("pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
}

Jak upravit PPT v C#

 1. Nainstalujte Aspose.Slides for .NET. Viz Instalace .

 2. Přidejte knihovnu jako referenci do svého projektu.

 3. Vytvořte instanci třídy Presentation.

 4. Načtěte PPT prezentaci, kterou chcete upravit.

 5. Přidejte nový řádek textu.

 6. Uložte změněný soubor PowerPoint.

Upravte další soubory

Můžete také upravovat soubory v jiných formátech