Sloučit SVG do PNG v C#

Výkonné rozhraní .NET API pro různé platformy pro slučování obrázků SVG do PNG pomocí kódu C# na platformách NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono nebo Xamarin

Sloučit SVG do PNG pomocí Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET je výkonná knihovna .NET používaná ke slučování a manipulaci s prezentacemi, obrázky a dalšími soubory. Když sloučíte SVG do PNG, efektivně kombinujete obrázky SVG a získáte obrázek PNG.

Sloučit SVG do PNG v C#

Pomocí Aspose.Slides for .NET můžete rychle sloučit soubory SVG do PNG pomocí několika řádků kódu

C# kód pro sloučení SVG do PNG

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  ISvgImage svgImage = new SvgImage("doc.svg");
  IPPImage image = pres.Images.AddImage(svgImage);
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 360, 540, image);

  ISvgImage svgImage2 = new SvgImage("doc.svg");
  IPPImage image2 = pres.Images.AddImage(svgImage);
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 360, 0, 360, 540, image2);

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("MergedFile.png", ImageFormat.Png);
}

Jak sloučit SVG do PNG v C#

 1. Nainstalujte Aspose.Slides for .NET. Viz Instalace .

 2. Přidejte knihovnu jako referenci do svého projektu.

 3. Vytvořte instanci třídy Presentation.

 4. Načtěte soubory SVG, které chcete sloučit.

 5. Uložte výsledný obrázek PNG.

Sloučit soubory PDF online

Jak sloučit PDF v Pythonu

Sloučit další soubory

Můžete také kombinovat soubory v jiných formátech a získat tak jeden soubor