PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for .NET

Uzamčení nebo ochrana heslem dokumentů PowerPoint a OpenOffice pomocí C#

Sestavte si své vlastní aplikace .NET pro nastavení hesla pro prezentace pomocí rozhraní API na straně serveru.