PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for .NET
ODP

Odemkněte ODP pomocí C#

Sestavte si vlastní aplikace pro .NET, abyste mohli odstraňovat hesla z PowerPointu a dešifrovat soubory prezentací pomocí rozhraní API na straně serveru.

Odstranění šifrování z prezentace ODP prostřednictvím C#

Pomocí Aspose.Slides for .NET můžete z prezentace ODP odstranit šifrování nebo ochranu heslem. Tímto způsobem mohou uživatelé přistupovat k prezentaci ODP nebo ji upravovat bez omezení.

Deaktivace ochrany heslem z ODP pomocí C#


LoadOptions loadOptions = new LoadOptions {Password = "123123"};
using (Presentation presentation = new Presentation("pres.odp", loadOptions))
{
  presentation.ProtectionManager.RemoveEncryption();
  presentation.Save("encryption-removed.odp", SaveFormat.Odp);
}

Odebrání ochrany proti zápisu z prezentace ODP pomocí C#


using (Presentation presentation = new Presentation("pres.odp"))
{
  presentation.ProtectionManager.RemoveWriteProtection();
  presentation.Save("write-protection-removed.odp", SaveFormat.Odp);
}

Jak odstranit heslo z ODP prostřednictvím C#

Toto jsou kroky k odstranění ochrany ze souborů ODP.

 1. Načtěte ODP s instancí Presentation

 2. Odstraňte ochranu proti zápisu pomocí třídy ProtectionManager

 3. Uložte výsledek ve formátu ODP

Další podporované formáty

Pomocí C# můžete také odebrat ochranu z následujících formátů: