HTML JPG PDF XML ODP
Aspose.Slides for .NET
ODP

Odemkněte ODP prezentaci přes C#

Odstraňte ochranu z ODP pomocí knihovny .NET.

Jak odemknout soubor ODP pomocí C#

K odstranění ochranného souboru ODP použijeme

Aspose.Slides for .NET

API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné API pro ochranu dokumentů pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Slides a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Aspose.Slides


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Odemkněte ODP přes C#

Abyste mohli provést následující pracovní postup, potřebujete aspose.slides.dll odkazovaný ve vašem projektu.

 1. Načtěte uzamčené ODP s instancí Presentation

 2. Zkontrolujte ochranu pomocí vlastnosti booleovského typu IProtectionManager.IsWriteProtected

 3. Odstraňte ochranu pomocí metody IProtectionManager.RemoveWriteProtection

 4. Uložte výsledek ve formátu ODP

Požadavky na systém

Aspose.Slides for .NET je podporován na všech hlavních operačních systémech. Jen se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono nebo Xamarin
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio
 • Aspose.Slides pro .NET odkazované ve vašem projektu
 

Příkaz


// load locked ODP file
var presentation = new Slides.Presentation("locked.odp");

// check if presentation is write protected
if (presentation.ProtectionManager.IsWriteProtected)
  // remove protection        
  presentation.ProtectionManager.RemoveWriteProtection();

// save presentation
presentation.Save("output.ppt", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Odp);
 
 • O Aspose.Slides for .NET API

  Aspose.Slides API lze použít ke čtení, zápisu, manipulaci a převodu dokumentů Microsoft PowerPoint do PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP a různých dalších formátů. Je možné vytvářet nové soubory od začátku a ukládat je v příslušných podporovaných formátech. Aspose.Slides je samostatné API pro vytváření, analýzu nebo manipulaci s prezentacemi, snímky a prvky a nezávisí na žádném softwaru, jako je Microsoft nebo OpenOffice.

  Free App to Unlock ODP

  Check our live demos to unlock ODP files with following benefits.

    No need to download or setup anything
    No need to write or compile code
    Just upload ODP file and hit the "Unlock" button
    Download the resultant ODP file from the link

  ODP Co je formát ODP

  Files with ODP extension represent presentation file format used by OpenOffice.org in the OASISOpen standard. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings. ODP files can be opened by applications that conform to the OpenDocument format (such as OpenOffice or StarOffice).

  Více

  Další podporované formáty odemykání

  Pomocí C# lze snadno odstranit ochranu / odemknutí různých formátů včetně.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX (Formát otevřené prezentace XML)