PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for .NET

Přidejte vodoznak do dokumentů PowerPoint a OpenOffice pomocí C#

Sestavte si své vlastní aplikace .NET pro vodoznakové prezentace pomocí rozhraní API na straně serveru.