Převeďte FODP na PNG v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte FODP na PNG v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu FODP do PNG. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory FODP do PNG pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory FODP do formátů souborů PNG. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést FODP do PNGs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte FODP na PNG pomocí Node.js

Chcete-li převést FODP do PNG, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru FODP a uložit ji jako PNG.

Kód Node.js pro převod FODP do PNG


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.fodp");
try
{
  for(var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var sld = pres.getSlides().get_Item(i);
    var bi = sld.getThumbnail(2, 2);
    var outputfile = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");
    java.callStaticMethod("javax.imageio.ImageIO", "write", bi, "png", outputfile);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést FODP na PNG pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést FODP na PNG pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

 3. Otevřete zdrojové soubory FODP v Node.js.

 4. Uložit výsledek jako soubor PNG.

Převést FODP do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést FODP a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže