Převeďte ODP na HTML v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte ODP na HTML v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu ODP do HTML. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory ODP do HTML pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory ODP do formátů souborů HTML. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést ODP do HTMLs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte ODP na HTML pomocí Node.js

Chcete-li převést ODP do HTML, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru ODP a uložit ji jako HTML.

Kód Node.js pro převod ODP do HTML


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.odp");
try
{
    pres.save("output.html", aspose.slides.SaveFormat.Html5);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést ODP na HTML pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést ODP na HTML pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory ODP v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor HTML.

Převést ODP do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést ODP a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže