Převeďte OTP na PPSX v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte OTP na PPSX v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu OTP do PPSX. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory OTP do PPSX pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory OTP do formátů souborů PPSX. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést OTP do PPSXs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte OTP na PPSX pomocí Node.js

Chcete-li převést OTP do PPSX, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru OTP a uložit ji jako PPSX.

Kód Node.js pro převod OTP do PPSX


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.otp");
try
{
    pres.save("output.ppsx", aspose.slides.SaveFormat.Ppsx);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést OTP na PPSX pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést OTP na PPSX pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory OTP v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor PPSX.

Převést OTP do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést OTP a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže