Převeďte PDF na JPG v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PDF na JPG v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PDF do JPG. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PDF do JPG pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PDF do formátů souborů JPG. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PDF do JPGs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PDF na JPG pomocí Node.js

Chcete-li převést PDF do JPG, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PDF a uložit ji jako JPG.

Kód Node.js pro převod PDF do JPG


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  pres.getSlides().removeAt(0);
  pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");

  for(var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var sld = pres.getSlides().get_Item(i);
    var bi = sld.getThumbnail(2, 2);
    var outputfile = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + sld.getSlideNumber() + ".jpg");
    java.callStaticMethod("javax.imageio.ImageIO", "write", bi, "jpeg", outputfile);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
} 

Jak převést PDF na JPG pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PDF na JPG pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

 3. Otevřete zdrojové soubory PDF v Node.js.

 4. Uložit výsledek jako soubor JPG.

Převést PDF do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PDF a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže