Převeďte PDF na PPSM v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PDF na PPSM v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PDF do PPSM. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PDF do PPSM pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PDF do formátů souborů PPSM. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PDF do PPSMs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PDF na PPSM pomocí Node.js

Chcete-li převést PDF do PPSM, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PDF a uložit ji jako PPSM.

Kód Node.js pro převod PDF do PPSM


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  pres.getSlides().removeAt(0);
  pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");

  pres.save("output.ppsm", aspose.slides.SaveFormat.Ppsm);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
} 

Jak převést PDF na PPSM pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PDF na PPSM pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

 3. Otevřete zdrojové soubory PDF v Node.js.

 4. Uložit výsledek jako soubor PPSM.

Převést PDF do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PDF a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže