Převeďte PDF na PPT v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PDF na PPT v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PDF do PPT. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PDF do PPT pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PDF do formátů souborů PPT. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PDF do PPTs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PDF na PPT pomocí Node.js

Chcete-li převést PDF do PPT, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PDF a uložit ji jako PPT.

Kód Node.js pro převod PDF do PPT


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  pres.getSlides().removeAt(0);
  pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");

  pres.save("output.ppt", aspose.slides.SaveFormat.Ppt);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
} 

Jak převést PDF na PPT pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PDF na PPT pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

 3. Otevřete zdrojové soubory PDF v Node.js.

 4. Uložit výsledek jako soubor PPT.

Převést PDF do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PDF a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže