Převeďte POT na FODP v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte POT na FODP v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu POT do FODP. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory POT do FODP pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory POT do formátů souborů FODP. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést POT do FODPs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte POT na FODP pomocí Node.js

Chcete-li převést POT do FODP, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru POT a uložit ji jako FODP.

Kód Node.js pro převod POT do FODP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pot");
try
{
    pres.save("output.fodp", aspose.slides.SaveFormat.Fodp);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést POT na FODP pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést POT na FODP pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory POT v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor FODP.

Převést POT do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést POT a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže