Převeďte POTM na BMP v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte POTM na BMP v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu POTM do BMP. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory POTM do BMP pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory POTM do formátů souborů BMP. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést POTM do BMPs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte POTM na BMP pomocí Node.js

Chcete-li převést POTM do BMP, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru POTM a uložit ji jako BMP.

Kód Node.js pro převod POTM do BMP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.potm");
try
{
  for(var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var sld = pres.getSlides().get_Item(i);
    var bi = sld.getThumbnail(2, 2);
    var outputfile = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + sld.getSlideNumber() + ".bmp");
    java.callStaticMethod("javax.imageio.ImageIO", "write", bi, "bmp", outputfile);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést POTM na BMP pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést POTM na BMP pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

 3. Otevřete zdrojové soubory POTM v Node.js.

 4. Uložit výsledek jako soubor BMP.

Převést POTM do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést POTM a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže