Převeďte POTM na PDF v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte POTM na PDF v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu POTM do PDF. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory POTM do PDF pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory POTM do formátů souborů PDF. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést POTM do PDFs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte POTM na PDF pomocí Node.js

Chcete-li převést POTM do PDF, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru POTM a uložit ji jako PDF.

Kód Node.js pro převod POTM do PDF


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.potm");
try
{
    pres.save("output.pdf", aspose.slides.SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést POTM na PDF pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést POTM na PDF pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory POTM v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor PDF.

Převést POTM do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést POTM a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže