Převeďte PPS na PPTM v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPS na PPTM v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPS do PPTM. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPS do PPTM pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPS do formátů souborů PPTM. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPS do PPTMs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPS na PPTM pomocí Node.js

Chcete-li převést PPS do PPTM, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPS a uložit ji jako PPTM.

Kód Node.js pro převod PPS do PPTM


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pps");
try
{
    pres.save("output.pptm", aspose.slides.SaveFormat.Pptm);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPS na PPTM pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPS na PPTM pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory PPS v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor PPTM.

Převést PPS do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPS a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže