Převeďte PPSM na POT v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPSM na POT v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPSM do POT. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPSM do POT pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPSM do formátů souborů POT. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPSM do POTs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPSM na POT pomocí Node.js

Chcete-li převést PPSM do POT, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPSM a uložit ji jako POT.

Kód Node.js pro převod PPSM do POT


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.ppsm");
try
{
    pres.save("output.pot", aspose.slides.SaveFormat.Pot);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPSM na POT pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPSM na POT pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory PPSM v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor POT.

Převést PPSM do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPSM a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže