Převeďte PPSX na ODP v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPSX na ODP v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPSX do ODP. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPSX do ODP pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPSX do formátů souborů ODP. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPSX do ODPs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPSX na ODP pomocí Node.js

Chcete-li převést PPSX do ODP, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPSX a uložit ji jako ODP.

Kód Node.js pro převod PPSX do ODP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.ppsx");
try
{
    pres.save("output.odp", aspose.slides.SaveFormat.Odp);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPSX na ODP pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPSX na ODP pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory PPSX v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor ODP.

Převést PPSX do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPSX a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže