Převeďte PPSX na PPS v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPSX na PPS v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPSX do PPS. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPSX do PPS pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPSX do formátů souborů PPS. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPSX do PPSs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPSX na PPS pomocí Node.js

Chcete-li převést PPSX do PPS, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPSX a uložit ji jako PPS.

Kód Node.js pro převod PPSX do PPS


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.ppsx");
try
{
    pres.save("output.pps", aspose.slides.SaveFormat.Pps);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPSX na PPS pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPSX na PPS pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory PPSX v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor PPS.

Převést PPSX do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPSX a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže