Převeďte PPTM na PNG v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPTM na PNG v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPTM do PNG. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPTM do PNG pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPTM do formátů souborů PNG. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPTM do PNGs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPTM na PNG pomocí Node.js

Chcete-li převést PPTM do PNG, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPTM a uložit ji jako PNG.

Kód Node.js pro převod PPTM do PNG


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptm");
try
{
  for(var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var sld = pres.getSlides().get_Item(i);
    var bi = sld.getThumbnail(2, 2);
    var outputfile = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");
    java.callStaticMethod("javax.imageio.ImageIO", "write", bi, "png", outputfile);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPTM na PNG pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPTM na PNG pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

 3. Otevřete zdrojové soubory PPTM v Node.js.

 4. Uložit výsledek jako soubor PNG.

Převést PPTM do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPTM a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže