Převeďte PPTM na PPT v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPTM na PPT v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPTM do PPT. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPTM do PPT pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPTM do formátů souborů PPT. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPTM do PPTs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPTM na PPT pomocí Node.js

Chcete-li převést PPTM do PPT, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPTM a uložit ji jako PPT.

Kód Node.js pro převod PPTM do PPT


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptm");
try
{
    pres.save("output.ppt", aspose.slides.SaveFormat.Ppt);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPTM na PPT pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPTM na PPT pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory PPTM v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor PPT.

Převést PPTM do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPTM a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže