Převeďte PPTX na POTX v Node.js

Aspose.Slides for Node.js přes Javu je výkonná a snadno použitelná knihovna, která vám umožňuje převádět PowerPointové prezentace do různých formátů v Node.js. Podporuje všechny prezentační prvky a formáty a poskytuje bohaté API pro přístup a úpravu. Umožňuje také exportovat snímky do různých formátů pro další zpracování nebo sdílení.

Převeďte PPTX na POTX v Node.js

Aspose.Slides pro Node.js přes Javu je výkonná knihovna Node.js pro vytváření a manipulaci s prezentačními soubory. Navíc poskytuje flexibilní způsoby převodu PPTX do POTX. Pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java může každý vývojář nebo aplikace převést soubory PPTX do POTX pomocí několika řádků kódu.

Aspose.Slides for Node.js jako moderní API pro zpracování dokumentů rychle exportuje soubory PPTX do formátů souborů POTX. Knihovna Aspose PowerPoint vám umožňuje převést PPTX do POTXs a mnoho dalších formátů souborů

Převeďte PPTX na POTX pomocí Node.js

Chcete-li převést PPTX do POTX, budete muset vytvořit prezentaci ze souboru PPTX a uložit ji jako POTX.

Kód Node.js pro převod PPTX do POTX


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptx");
try
{
    pres.save("output.potx", aspose.slides.SaveFormat.Potx);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak převést PPTX na POTX pomocí Aspose.Slides pro Node.js přes Java API

Chcete-li převést PPTX na POTX pomocí Aspose.Slides for Node.js přes Java, musíte importovat balíček do souboru JavaScript a vytvořit instanci třídy Presentation. Třída Prezentace představuje dokument PowerPoint a poskytuje metody pro přístup a manipulaci s jeho prvky.

  1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Node.js přes Java .

  2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Node.js.

  3. Otevřete zdrojové soubory PPTX v Node.js.

  4. Uložit výsledek jako soubor POTX.

Převést PPTX do jiných podporovaných formátů

Můžete také převést PPTX a uložit do jiných formátů souborů. Všechny podporované formáty naleznete níže