Sloučit JPG v Pythonu

Vysokorychlostní a multiplatformní knihovna Python pro slučování obrázků JPG pomocí kódu Python

Sloučit JPG do JPG pomocí Aspose.Slides

Aspose.Slides pro Python přes .NET je výkonná knihovna Pythonu používaná ke slučování a manipulaci s prezentacemi, obrázky a dalšími soubory. Když sloučíte JPG do JPG, efektivně kombinujete dva obrázky a získáte jeden obrázek.

Sloučit JPG do JPG v Pythonu

Pomocí Aspose.Slides pro Python přes .NET můžete rychle sloučit soubory JPG pomocí několika řádků kódu

Python kód pro sloučení JPG do JPG


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation() as pres:
  slide = pres.slides[0]
  image1 = pres.images.add_image(drawing.Bitmap("image1.jpg"))
	slide.shapes.add_picture_frame(slides.ShapeType.RECTANGLE, 0, 0, 100, 100, image1)

  image2 = pres.images.add_image(drawing.Bitmap("image2.jpg"))
	slide.shapes.add_picture_frame(slides.ShapeType.RECTANGLE, 0, 200, 100, 100, image2)

  for sld in pres.slides:
    bmp = sld.get_thumbnail(1, 1)
    bmp.save("Slide_{num}.jpg".format(num=str(sld.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

Jak sloučit JPG v Pythonu

 1. Nainstalujte Aspose.Slides pro Python přes .NET. Viz Instalace .

 2. Přidejte knihovnu jako referenci do svého projektu.

 3. Vytvořte instanci třídy Presentation.

 4. Načtěte soubory JPG, které chcete sloučit jako rámečky obrázků.

 5. Uložte výsledný obrázek JPG.

Sloučit soubory PDF online

Jak sloučit PDF v Pythonu

Sloučit další soubory

Můžete také kombinovat soubory v jiných formátech a získat tak jeden soubor