Μετατροπή Image σε PDF σε C++

Βιβλιοθήκη C++ υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών πλατφορμών που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή Image σε PDF σε C++

Το Aspose.Slides for C++ είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη C++ για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του Image σε PDF. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για C++, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία Image σε PDF με λίγες μόνο γραμμές κώδικα C++.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides για C++ εξάγει αρχεία Image σε μορφές αρχείων PDF γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το Image σε PDF και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατρέψτε το Image σε PDF χρησιμοποιώντας C++

Για να μετατρέψετε το Image σε PDF, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο Image και να το αποθηκεύσετε ως PDF.

Κώδικας C++ για μετατροπή Image σε PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto image = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image.png"));
slide->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f, image);
pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Πώς να μετατρέψετε το Image σε PDF χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for C++ API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του Image σε PDF στη C++.

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για C++ .

  2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο σας C++.

  3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής Image στη C++.

  4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PDF.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή Image σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το Image και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω