Μετατροπή PDF σε PPTX σε C++

Βιβλιοθήκη C++ υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών πλατφορμών που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή PDF σε PPTX σε C++

Το Aspose.Slides for C++ είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη C++ για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του PDF σε PPTX. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για C++, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία PDF σε PPTX με λίγες μόνο γραμμές κώδικα C++.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides για C++ εξάγει αρχεία PDF σε μορφές αρχείων PPTX γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το PDF σε PPTX και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατρέψτε το PDF σε PPTX χρησιμοποιώντας C++

Για να μετατρέψετε το PDF σε PPTX, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο PDF και να το αποθηκεύσετε ως PPTX.

Κώδικας C++ για μετατροπή PDF σε PPTX


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF.pdf");
pres->Save(u"pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Πώς να μετατρέψετε το PDF σε PPTX χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for C++ API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του PDF σε PPTX στη C++.

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για C++ .

  2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο σας C++.

  3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής PDF στη C++.

  4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PPTX.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή PDF σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το PDF και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω