Συγχώνευση HTML σε C++

Βιβλιοθήκη C++ υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών πλατφορμών για συγχώνευση αρχείων HTML με χρήση κώδικα C++

Συγχώνευση HTML σε HTML χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides

Το Aspose.Slides for C++ είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη C++ που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, μετατροπή, συγχώνευση και χειρισμό παρουσιάσεων, αρχείων HTML και άλλων εγγράφων . Όταν συγχωνεύετε HTML σε HTML, συνδυάζετε αποτελεσματικά τα περιεχόμενα από 2 έγγραφα για να αποκτήσετε ένα αρχείο HTML. Το Aspose.Slides σάς επιτρέπει να συγχωνεύετε έγγραφα HTML με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να συγχωνεύσετε το HTML με όλα τα κείμενα, τη μορφοποίηση, τα στυλ κ.λπ.

Συγχώνευση HTML σε HTML σε C++

Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for C++ , μπορείτε να συγχωνεύσετε γρήγορα αρχεία HTML με λίγες μόνο γραμμές κώδικα

Κώδικας C++ για συγχώνευση HTML σε HTML


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText1);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText2);

pres->Save(u"pres.html", SaveFormat::Html5);

Πώς να συγχωνεύσετε HTML σε C++

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για C++. Δείτε Εγκατάσταση .

  2. Προσθέστε τη βιβλιοθήκη ως αναφορά στο έργο σας.

  3. Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο της κλάσης Presentation.

  4. Φορτώστε τα αρχεία HTML που θέλετε να συγχωνεύσετε.

  5. Αποθηκεύστε το έγγραφο HTML που προκύπτει.

Συγχώνευση αρχείων PDF στο Διαδίκτυο

Πώς να συγχωνεύσετε το PDF στην Python

Συγχώνευση άλλων αρχείων

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε αρχεία σε άλλες μορφές για να αποκτήσετε ένα μόνο αρχείο