Μετατροπή ODP σε FODP στο Node.js

Το Aspose.Slides for Node.js μέσω Java είναι μια ισχυρή και εύχρηστη βιβλιοθήκη που σας επιτρέπει να μετατρέψετε παρουσιάσεις PowerPoint σε διάφορες μορφές στο Node.js. Υποστηρίζει όλα τα στοιχεία και τις μορφές παρουσίασης και παρέχει ένα πλούσιο API για πρόσβαση και τροποποίηση τους. Σας επιτρέπει επίσης να εξάγετε τις διαφάνειές σας σε διάφορες μορφές για περαιτέρω επεξεργασία ή κοινή χρήση.

Μετατροπή ODP σε FODP στο Node.js

Το Aspose.Slides for Node.js μέσω Java είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη Node.js για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του ODP σε FODP. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία ODP σε FODP με λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides for Node.js εξάγει αρχεία ODP σε μορφές αρχείων FODP γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το ODP σε FODP και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατρέψτε το ODP σε FODP χρησιμοποιώντας το Node.js

Για να μετατρέψετε το ODP σε FODP, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε την Παρουσίαση από το αρχείο ODP και να την αποθηκεύσετε ως FODP.

Κώδικας Node.js για μετατροπή ODP σε FODP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.odp");
try
{
    pres.save("output.fodp", aspose.slides.SaveFormat.Fodp);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Πώς να μετατρέψετε το ODP σε FODP χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java API

Για να μετατρέψετε το ODP σε FODP χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java, πρέπει να εισαγάγετε το πακέτο στο αρχείο JavaScript και να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο της κλάσης Presentation. Η κλάση Presentation αντιπροσωπεύει ένα έγγραφο PowerPoint και παρέχει μεθόδους πρόσβασης και χειρισμού των στοιχείων του.

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java .

  2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο σας Node.js.

  3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής ODP στο Node.js.

  4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο FODP.

Μετατροπή ODP σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το ODP και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω