Μετατροπή POT σε PPSM στο Node.js

Το Aspose.Slides for Node.js μέσω Java είναι μια ισχυρή και εύχρηστη βιβλιοθήκη που σας επιτρέπει να μετατρέψετε παρουσιάσεις PowerPoint σε διάφορες μορφές στο Node.js. Υποστηρίζει όλα τα στοιχεία και τις μορφές παρουσίασης και παρέχει ένα πλούσιο API για πρόσβαση και τροποποίηση τους. Σας επιτρέπει επίσης να εξάγετε τις διαφάνειές σας σε διάφορες μορφές για περαιτέρω επεξεργασία ή κοινή χρήση.

Μετατροπή POT σε PPSM στο Node.js

Το Aspose.Slides for Node.js μέσω Java είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη Node.js για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του POT σε PPSM. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία POT σε PPSM με λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides for Node.js εξάγει αρχεία POT σε μορφές αρχείων PPSM γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το POT σε PPSM και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατρέψτε το POT σε PPSM χρησιμοποιώντας το Node.js

Για να μετατρέψετε το POT σε PPSM, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε την Παρουσίαση από το αρχείο POT και να την αποθηκεύσετε ως PPSM.

Κώδικας Node.js για μετατροπή POT σε PPSM


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pot");
try
{
    pres.save("output.ppsm", aspose.slides.SaveFormat.Ppsm);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Πώς να μετατρέψετε το POT σε PPSM χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java API

Για να μετατρέψετε το POT σε PPSM χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java, πρέπει να εισαγάγετε το πακέτο στο αρχείο JavaScript και να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο της κλάσης Presentation. Η κλάση Presentation αντιπροσωπεύει ένα έγγραφο PowerPoint και παρέχει μεθόδους πρόσβασης και χειρισμού των στοιχείων του.

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για Node.js μέσω Java .

  2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο σας Node.js.

  3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής POT στο Node.js.

  4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PPSM.

Μετατροπή POT σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το POT και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω