Μετατροπή Image σε PDF σε PHP

Ισχυρή βιβλιοθήκη PowerPoint PHP που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή Image σε PDF σε PHP

Το Aspose.Slides για PHP μέσω Java είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη PHP για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του Image σε PDF. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για PHP μέσω Java, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία Image σε PDF με λίγες μόνο γραμμές κώδικα PHP.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides για PHP εξάγει αρχεία Image σε μορφές αρχείων PDF γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το Image σε PDF και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατροπή Image σε PDF χρησιμοποιώντας PHP

Για να μετατρέψετε το Image σε PDF, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο Image και να το αποθηκεύσετε ως PDF.

Κώδικας PHP για μετατροπή Image σε PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

$pres = new Presentation();
try
{
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  
  $filename = 'image.png';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $image = $pres->getImages()->addImage($contents);
  $slide->getShapes()->addPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 100, 100, $image);

  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Πώς να μετατρέψετε το Image σε PDF χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for PHP API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του Image σε PDF στην PHP.

 1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για PHP μέσω Java .

 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο PHP σας.

 3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής Image στην PHP.

 4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PDF.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή Image σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το Image και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω