Μετατροπή JPG σε PNG σε PHP

Ισχυρή βιβλιοθήκη PowerPoint PHP που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή JPG σε PNG σε PHP

Το Aspose.Slides για PHP μέσω Java είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη PHP για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του JPG σε PNG. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για PHP μέσω Java, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία JPG σε PNG με λίγες μόνο γραμμές κώδικα PHP.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides για PHP εξάγει αρχεία JPG σε μορφές αρχείων PNG γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το JPG σε PNG και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατροπή JPG σε PNG χρησιμοποιώντας PHP

Για να μετατρέψετε το JPG σε PNG, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο JPG και να το αποθηκεύσετε ως PNG.

Κώδικας PHP για μετατροπή JPG σε PNG


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

$pres = new Presentation();
try
{
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  
  $filename = 'image.jpg';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $image = $pres->getImages()->addImage($contents);
  $slide->getShapes()->addPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 100, 100, $image);

  for ($i = 0; $i < java_values($pres->getSlides()->size()); $i++)
  {
    $bmp = $pres->getSlides()->get_Item($i)->getThumbnail(2, 2);
    $imageio = new Java("javax.imageio.ImageIO");
    $javafile = new Java("java.io.File", "slide_". $i .".png");
    $imageio->write($bmp, "PNG", $javafile);
  }
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Πώς να μετατρέψετε το JPG σε PNG χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for PHP API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του JPG σε PNG στην PHP.

 1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για PHP μέσω Java .

 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο PHP σας.

 3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής JPG στην PHP.

 4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PNG.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή JPG σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το JPG και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω