Μετατροπή PNG σε PDF σε PHP

Ισχυρή βιβλιοθήκη PowerPoint PHP που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή PNG σε PDF σε PHP

Το Aspose.Slides για PHP μέσω Java είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη PHP για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του PNG σε PDF. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για PHP μέσω Java, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία PNG σε PDF με λίγες μόνο γραμμές κώδικα PHP.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides για PHP εξάγει αρχεία PNG σε μορφές αρχείων PDF γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το PNG σε PDF και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατροπή PNG σε PDF χρησιμοποιώντας PHP

Για να μετατρέψετε το PNG σε PDF, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο PNG και να το αποθηκεύσετε ως PDF.

Κώδικας PHP για μετατροπή PNG σε PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

$pres = new Presentation();
try
{
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  
  $filename = 'image.png';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $image = $pres->getImages()->addImage($contents);
  $slide->getShapes()->addPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 100, 100, $image);

  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Πώς να μετατρέψετε το PNG σε PDF χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for PHP API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του PNG σε PDF στην PHP.

 1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides για PHP μέσω Java .

 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο PHP σας.

 3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής PNG στην PHP.

 4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PDF.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή PNG σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το PNG και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω