Μετατροπή HTML σε PDF στην Python

Βιβλιοθήκη Python υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών πλατφορμών που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή HTML σε PDF στην Python

Το Aspose.Slides for Python μέσω .NET είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη Python για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του HTML σε PDF. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Python μέσω .NET, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία HTML σε PDF με λίγες μόνο γραμμές κώδικα Python.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides for Python εξάγει αρχεία HTML σε μορφές αρχείων PDF γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το HTML σε PDF και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατροπή HTML σε PDF χρησιμοποιώντας Python

Για να μετατρέψετε το HTML σε PDF, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο HTML και να το αποθηκεύσετε ως PDF.

Κώδικας Python για μετατροπή HTML σε PDF


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation() as pres:
  with open(dataDir + "file.html", "rt") as stream:
    data = stream.read()
  pres.slides.add_from_html(data)
  pres.save("index.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Πώς να μετατρέψετε το HTML σε PDF χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for Python API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του HTML σε PDF στην Python.

 1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides for Python via .NET .

 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο Python σας.

 3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής HTML στην Python.

 4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PDF.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή HTML σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το HTML και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω