Μετατροπή SVG σε PNG στην Python

Βιβλιοθήκη Python υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών πλατφορμών που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Μετατροπή SVG σε PNG στην Python

Το Aspose.Slides for Python μέσω .NET είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη Python για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους μετατροπής του SVG σε PNG. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides για Python μέσω .NET, οποιοσδήποτε προγραμματιστής ή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει αρχεία SVG σε PNG με λίγες μόνο γραμμές κώδικα Python.

Ως σύγχρονο API επεξεργασίας εγγράφων, το Aspose.Slides for Python εξάγει αρχεία SVG σε μορφές αρχείων PNG γρήγορα. Η βιβλιοθήκη Aspose PowerPoint σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το SVG σε PNG και πολλές άλλες μορφές αρχείων

Μετατροπή SVG σε PNG χρησιμοποιώντας Python

Για να μετατρέψετε το SVG σε PNG, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε Παρουσίαση από το αρχείο SVG και να το αποθηκεύσετε ως PNG.

Κώδικας Python για μετατροπή SVG σε PNG


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation() as pres:
  with open("image.svg", "rb") as file:
    svgContent = file.read()
  svgImage = slides.SvgImage(svgContent)
  ppImage = pres.images.add_image(svgImage)
  pres.slides[0].shapes.add_picture_frame(slides.ShapeType.RECTANGLE, 0, 0, ppImage.width, ppImage.height, ppImage)
  for sld in pres.slides:
    bmp = sld.get_thumbnail(1, 1)
    bmp.save("Slide_{num}.png".format(num=str(sld.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.png)

Πώς να μετατρέψετε το SVG σε PNG χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for Python API

Αυτά είναι τα βήματα για τη μετατροπή του SVG σε PNG στην Python.

 1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides for Python via .NET .

 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο Python σας.

 3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής SVG στην Python.

 4. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως αρχείο PNG.

Δωρεάν Online Μετατροπέας

Πώς να μετατρέψετε το PPT σε HTML στην Python

Μετατροπή SVG σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το SVG και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω