Συγχώνευση αρχείων PPTX σε PPSM μαζί στην Python

API Python υψηλής ταχύτητας και πολλαπλών πλατφορμών που βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών με δυνατότητα δημιουργίας, συγχώνευσης, επιθεώρησης ή μετατροπής αρχείων παρουσίασης Microsoft PowerPoint και OpenOffice χωρίς τη χρήση λογισμικού όπως Microsoft ή Open Office, Adobe PDF.

Συγχώνευση PPTX σε PPSM στην Python

Η Aspose.Slides for Python via .NET είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη Python για τη δημιουργία και τον χειρισμό αρχείων παρουσίασης. Επιπλέον, παρέχει ευέλικτους τρόπους συνδυασμού πολλαπλών παρουσιάσεων PPTX. Όταν συγχωνεύετε μια παρουσίαση με μια άλλη, συνδυάζετε αποτελεσματικά τις διαφάνειές τους σε μια παρουσίαση για να αποκτήσετε ένα αρχείο. Το Aspose.Slides σάς επιτρέπει να συγχωνεύσετε δύο παρουσιάσεις με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να συγχωνεύσετε παρουσιάσεις με όλα τα σχήματα, στυλ, κείμενα, μορφοποίηση, σχόλια, κινούμενα σχέδια κ.λπ. χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για απώλεια ποιότητας ή δεδομένων.

Συγχώνευση αρχείων PPTX σε PPSM χρησιμοποιώντας Python

Για να συγχωνεύσετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint, θα χρειαστεί να κλωνοποιήσετε τις διαφάνειες από τη μία παρουσίαση στην άλλη.

Κώδικας Python για συγχώνευση πολλαπλών PPTX σε ένα αρχείο PPSM


import aspose.slides as slides


with slides.Presentation("presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
  pres1.save("presentation.ppsm", slides.export.SaveFormat.PPSM)

Πώς να συγχωνεύσετε το PPTX στο PPSM χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides for Python API

Αυτά είναι τα βήματα για να συγχωνεύσετε δύο αρχεία PPTX και να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα ως PPSM στην Python.

 1. Εγκαταστήστε το Aspose.Slides for Python via .NET .

  pip install aspose.slides
  

 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο Python σας.

  import aspose.slides as slides
  

 3. Ανοίξτε τα αρχεία πηγής PPTX στην Python.

  pres1 = slides.Presentation('pres1.pptx')
  pres2 = slides.Presentation('pres2.pptx')
  

 4. Συνδυάστε αρχεία PPTX χρησιμοποιώντας τη μέθοδο add_clone .

  for slide in pres2.slides:
    pres1.slides.add_clone(slide)
  

 5. Αποθηκεύστε την παρουσίαση και λάβετε αποτέλεσμα ως μεμονωμένο αρχείο PPSM.

  pres1.save("presentation.ppsm", slides.export.SaveFormat.PPSM)
  

Συγχώνευση αρχείων PDF στο Διαδίκτυο

Πώς να συγχωνεύσετε το PDF στην Python

Εξαγωγή PPTX σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το PPTX και να το αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές αρχείων. Δείτε όλες τις υποστηριζόμενες μορφές παρακάτω